Indkaldelse til generalforsamling 2019

Onsdag den 20. februar 2019 kl. 19-20.30 i lokale 2.4

Fjordsgade forenings- og fritidshus, N. J. Fjords Gade 2, 8000 Aarhus C

Som medlem er det dig, der bestemmer, hvordan Aarhus Beachvolley Club skal udvikle sig. Det kan du gøre på flere måder. Først og fremmest kan du selv stille op til bestyrelsen. Du kan også stemme på andre kandidater, du vil bakke op. Du kan stille konkrete forslag, som de øvrige medlemmer (generalforsamlingen) skal forholde sig til. Eller du kan give din mening til kende på mødet.

Derudover er generalforsamlingen det årlige møde, hvor der samles op på året, der er gået, og hvor hovedlinjerne præsenteres for året, der kommer. Vi håber at se mange af jer.

Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse. 4. Fastsættelse af kontingent og forelæggelse af budget for kommende år. 5. Behandling af eventuelt indkomne forslag. (skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen) 6. Valg af bestyrelsen jf. § 11. (Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer og yderligere 3-6 medlemmer. Formand samt 2-4 medlemmer er på valg i ulige år). 7. Valg af mindst 1 suppleant til bestyrelsen. 8. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant. 9. Eventuelt

Ad 4) Regnskabet kan udleveres før generalforsamlingen ved henvendelse til kasserer Inge Hald via Facebook eller ihald@hotmaill.com

Ad 5) Der er stillet 3 forslag:

1. Vedtægtsændringer

Bestyrelsen foreslår vedtægtsændringer for at præcisere bestyrelsens tegnings- og beslutningsret især af hensyn til mulige krav ved fondstilskud og optagelse af lån, men også for at smidiggøre og præcisere det daglige arbejde i bestyrelsen. Derudover foreslås sproglige og mindre revideringer. Forslaget kan fremsendes med uddybet motivering ved at henvende sig til bestyrelsesmedlem Jeff Jørgensen via facebook eller mail: jeff@aarhusbeachvolley.dk

2. Engelsk faneblad på hjemmesiden med basal info:

Helle Heide foreslår ovenstående for bedre at imødekomme de potentielle medlemmer, der ikke taler dansk (motivering forkortet af ABC).

3: Strategi til at modtage nye medlemmer

Helle Heidi foreslår, at ABC’s trænere laver en strategi om, hvordan de håndterer nye medlemmer for at forbedre velkomsten og inklusionen i klubben. (motivering forkortet af ABC).