BØRNE- OG UNGEPOLITIK

Formålet med ABC’s børne- og ungepolitik er at fastlægge retningslinjer for bestyrelsen og klubbens børne- og ungeudvalg samt de frivillige, der arbejder med klubbens børn og unge.

MÅLSÆTNING

I ABC er der plads til alle. For at gøre plads til alle, tager vi højde for, at børn og unge har forskellige motiver for at dyrke idræt. Og at motiverne kan ændre sig. Børne- og ungearbejdet i ABC tager derfor udgangspunkt i DGI’s GO!

GO! bygger på fire grundsten for udøverens motivation: Go Fun, Go Together, Go Pro og Go Fit. Nogle børn og unge dyrker idræt, fordi det er sjovt, andre for at være en del af et fællesskab, nogle er resultatorienteret, vil lærer mere og kan lide konkurrencen og andre dyrker idræt for deres sundheds, styrkes og udseendets skyld.

:

FORMÅL

Med vores ungdomshold ønsker vi at introducere unge for beachvolley som en sport, det er muligt at “gå til”, som for mange unge ikke er en selvfølge. Dels for at udbrede kendskabet til sporten og vores klub i sig selv. Og dels for blandt disse unge at kunne så frøene til en vej fra ny til elite. Det er en del af ABC’s vision både at være en bredde- og eliteklub. Derfor er det nødvendigt at fange og fastholde unges opmærksomhed om sporten.

MÅL

Med udgangspunkt i aldersrelateret træning i volleyball, tilrettet til beachvolley, arbejder trænerne ud fra overordnede mål for følgende grupper;

 • Børnetræning
 • Betweens
 • Ungdomstræning

PRINCIPPER TIL TRÆNINGER

Alle nye spillere får tildelt en buddy som sørger for at spille med og tage sig af den nye spiller de første 3 træninger. Dette organiseres af træneren.

Uafhængig af alder, skal barnet have mulighed for at træne med den gruppe hvor det har flest relationer. Inddelingen af aldersgrupper skal være fleksibel.

Beachvolley har afsæt i en uformel kultur, som i ABC kommer til udtryk i en stor plads til drop-in, og at der er plads til alle store som små.

Vi skal som medlemmer (især trænere) medvirke til, at alle føler sig velkomne. Det gøres bl.a. ved at bevidstgøre vores trænere om betydningen af den gode velkomst, og at en sådan kan ses opdelt i tre faser:, nemlig før, under og efter træningen.

     

BØRNETRÆNING

Målgruppe: Ramasjang + 0.-2. klasse

Dannelses- og kropslige mål:

 • Børnene skal have en positiv oplevelse ved at bevæge sig.
 • Børnene skal blive trygge ved at kaste og gribe bolde på udfordrende måder
 • Børnene skal lære at bakke hinanden op/hjælpe hinanden
 • Børnene er bekendte med alle grundslag, men kan ikke nødvendigvis udføre dem
 • De ældste børn kender til metaforiske nøgleord som “flitsbue”, “Robin Hood”.
 • Børnene mestrer spillet på level 2-3 (fingerslagskast, baggerslagskast, smashkast og underhåndsserv)

Anbefalinger til træningen:

 • mange grundmotoriske øvelser
 • meget ros til spillerne – ikke fokus på fejl
 • tale i metaforer
 • simple formelle øvelser og små gruppestørrelser
 • høj trænernormering, så det enkelte barn kan ses. Ved Ramasjang deltager forældre, og ved 0.-2. klasse ca. 1 voksen til 8 børn. Ved flere end 8 børn tilknyttes en hjælpetræner.
 • I børnetræningerne tages afsæt i GO FUN og GO TOGETHER motiverne.

BETWEENS

Målgruppe: 3.-6. klasse + A-HOLDET

Dannelses-, kropslige og færdighedsmål:

 • børnene skal have en positiv oplevelse ved at spille volleyball.
 • børnene skal lære at bakke hinanden op/hjælpe hinanden
 • børnene kan udføre alle grundslag (baggerslag, fingerslag, smash og underhåndsserv)
 • børnene kender til nøgleordene “åben hånd”, “strakte arme” osv.
 • børnene får en grundlæggende forståelse af spillets idé
 • børnene mestrer spillet på level 3-4 (smashtilløb, afsæt og slag, overhåndserv, blokade)

Anbefalinger til træningen

 • meget bold i træningerne
 • mange grundmotoriske øvelser
 • meget ros til spillerne – ikke fokus på fejl
 • introducer nøgleord, men arbejd med få teknikker ad gangen, så de får lov at bundfælde sig
 • formelle øvelser suppleres i højere grad med funktionelle øvelser
 • træneren fungerer som visuel rollemodel (fordi børn i denne alder lærer meget af at se hvordan andre gør)

I træningerne for betweens tages primært afsæt i GO FUN og GO TOGETHER. Træneren skal have en opmærksomhed på, at det er i 12-13 års alderen, at mange falder ud af foreningslivet. Flere undersøgelser viser, at det bl.a. skyldes et øget fokus på konkurrence. Det skal dog også anerkendes, at GO PRO begynder at være et motiv for nogle af børnene. GO PRO skal også forstås som lysten til at ville forbedre sine egne færdigheder, og ikke nødvendigvis et behov for øget konkurrence. Lysten til at forbedre sig, præstere og konkurrere skal drives af børnenes egne ønsker, mens trænerens tilgang først og fremmest er det inkluderende fællesskab om sporten og de gode processer.

UNGDOMSTRÆNING

Målgruppe: 7-9. klasse + 15-19 årige

Dannelses-, kropslige- og færdighedsmål

 • de unge skal have en positiv oplevelse ved at spille beach volleyball og at være en del af et hold
 • de unge bakker hinanden op og hjælper hinanden på tværs af køn og alder
 • de unge kan udføre alle slag (baggerslag, fingerslag, smash, serv, blokade, beach-specifikke forsvarsslag)
 • de unge har en taktisk forståelse, herunder blok/forsvarssamarbejde
 • de unge mestrer det færdige spil (2-3 eller 4 mands) og har lyst og mod på at spille ungdomsturneringer

Anbefalinger til træningen

 • det skal være sjovt at komme til træning, og trænerens tilgang skal fortsat først og fremmest handle om det inkluderende fællesskab om sporten og de gode processer.
 • det sjove kan nu i højere grad bestå i, at man arbejder målrettet for at blive bedre individuelt og som hold.
 • fokus på fysisk træning, herunder styrketræning, fx i forbindelse med opvarmning eller kompetitive øvelser
 • større krav til koncentration og at man gør sig umage, når man er til træning, men med samtidig forståelse af, at de fleste spillere er under ombygning både fysisk og mentalt:-).
 • mere detaljeret fokus på de tekniske færdigheder og coaching (ikke i kompetitive øvelser)
 • Flere kompetitive øvelser
 • de unge kan begynde at være “sin egen træner” samt få ansvar for små opgaver, fx en opvarmningsøvelse ell. lign.
 • undgå fokus på specialisering

I træningerne for ungdomsgruppen tages afsæt i GO FUN, GO TOGETHER og GO PRO, men det skal også anerkendes at GO FIT kan være et motiv for nogle af de unge. For nogle vil GO PRO begynde at fylde rigtig meget, mens det for andre er stik modsat. De går til sport som et afbræk fra skolens præstationskrav, hvor GO PRO vil opfattes som flere krav om at præstere, vinde og forbedre sig. For at fastholde de unge, er aktiviteter uden om træningerne vigtige, fx spisning sammen, hygge i klubhuset og i det hele taget lave andre ting sammen end at træne.

 

Find bestyrelsens ansvarlige for børne- og ungdom her

Se info om vores kids- og ungdomshold under holdbeskrivelserne i menuens ‘sommer træning”