Indkaldelse til generalforsamling 2020

Tirsdag den 4. februar 2020 kl. 19-21 i lokale 2.4

Fjordsgade forenings- og fritidshus, N. J. Fjords Gade 2, 8000 Aarhus C

Som medlem er det dig, der bestemmer, hvordan Aarhus Beachvolley Club skal udvikle sig. Det kan du gøre på flere måder. Først og fremmest kan du selv stille op til bestyrelsen. Du kan også stemme på andre kandidater, du vil bakke op. Du kan stille konkrete forslag, som de øvrige medlemmer (generalforsamlingen) skal forholde sig til. Eller du kan give din mening til kende på mødet.

Derudover er generalforsamlingen det årlige møde, hvor der samles op på året, der er gået, og hvor hovedlinjerne præsenteres for året, der kommer. Vi håber at se mange af jer.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning.
  3. Gennemgang og godkendelse af årsregnskab.
  4. Behandling af eventuelt indkomne forslag. (skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen)
  5. Gennemgang af budget for det kommende år og fastsættelse af kontingent for det kommende år.
  6. Valg af bestyrelsen jf. § 11. (Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer og yderligere 3-7 medlemmer. Formand samt 2-5 medlemmer er på valg i ulige år. De øvrige i lige år).
  7. Valg af mindst 1 suppleant til bestyrelsen.
  8. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.
  9. Eventuelt

Ad 2) Herunder en status på arbejdet for indendørs beachvolleyfaciliteter.

Ad 3) Regnskabet kan udleveres før generalforsamlingen ved henvendelse til kassereren (se bestyrelsen her)

Ad 4) Stiller nogle forslag, bliver de(t) lagt op her efter fristen 14 dage før Generalforsamlingen.

Ad 9) Bestyrelsen opfordre medlemmerne til at komme med forslag til, hvordan de 20.000 kr i frivilligprisen kan anvendes til gavn og glæde for vores frivillige.

Ad 9) Dialog om udfordringen med elitesatsningen og trænere.