ELITEPOLITIK

Formålet med ABC’s elitepolitik er at fastlægge de overordnede retningslinjer for eliteudvalgets beslutningsprocesser, fastlægge strategi for talentudvikling og målsætninger for eliteudøverne.

Elitepolitikken omfatter de eliteudøvere, der spiller på vores elitehold, og som deltager i nationale og internationale mesterskaber. Politikken omfatter ikke bredden.

MÅLSÆTNING

 • At skabe optimale træningsforhold i form af faciliteter og træningskultur.
 • At fastholde eliteudøvere ved at skabe rammerne for at kunne fortsætte sin udvikling.
 • At samarbejde med Volleyball Danmark om at udvikle ungdomsudøvere og eliteudøvere med særlige ambitioner og særligt udviklingspotentiale.
 • At forbedre træningsmiljøet og det sportslige niveau og dermed muligheder for bedre resultater.
 • At skabe og rekruttere nye talenter og eliteudøvere.
 • At afstemme krav og forventninger mellem bestyrelsen, eliteudvalget, trænere og eliteudøveren.

ABC’s ambition er årligt at have hold med til DM hos damer, herrer og ungdom. Derudover et hold på Worldtouren og at bakke op om ambitioner om EM og OL.

MISSION OG VISION

Mission:

ABC vil gerne skabe optimale forhold for eliteudøverne, så de kan kvalificere sig og vinde medaljer til både nationale og internationale mesterskaber. Derudover vil ABC være Jyllands centrum for elitearbejde indenfor beachvolley.

Vision:

 • Medaljer til DM for herrer og damer,
 • Deltage ved U-DM for herrer og damer.
 • Minimum et hold med base i ABC deltager i internationale stævner.

Policy:

For at nå målene, kræver det gode faciliteter året rundt og et godt træningsmiljø med kompetente trænere på alle niveauer. Det kræver også, at ABC afsætter økonomiske midler til bl.a. trænere og hjælpepersonale.

ELITEGRUNDLAGET

ABC’s eliteniveauer:

 • Internationalt – deltager i internationale stævner med ambitiøse, realistiske mål om EM og OL
 • Nationalt – deltager i nationalt mesterskab
 • Ungdomselite – deltager i nationale stævner i senior- og ungdomsrækker. Har internationale ambitioner.

Talentcenter-træninger:

ABC blev i 2021 et Volleyball Danmark kraftcenter (i dag Talentcenter). Det indebærer træninger af Volleyball Danmarks ungdomslandsholdstræner (m/k) hvor ungdomslandholdet og andre talenter udtages til spil med elitespillere. Formålet er at klæde talenter på med tekniske og taktiske færdigheder gennem træninger med andre dygtige beachvolleyspillere.

ADMINISTRATION

Det overordnede ansvar for ABC’s elitearbejde varetages af bestyrelsens eliteudvalg. Derudover har ABC en sportslig og administrativ ansvarlig (SOAA), der kommunikerer med eksterne parter og planlægger talentcentertræninger.

Økonomi: Eliteudvalget søger årligt eksternt penge til arbejdet foruden det beløb, bestyrelsen budgetterer med bl.a. ud fra kontingent fra elitespillerne, der betaler mere pga ekstra og dyrere træningspas. Udvalget laver budget for eliteholdenes sommer- og vintersæson og fordeler midlerne. Ved større økonomiske beslutninger tages resten af bestyrelsen med på råd.

Kommunikation: Elitepolitikken offentliggøres på ABC’s hjemmeside og præsenteres årligt til trænere og elitespillere ved sæsonstart. Elitepolitikken revideres årligt.

FORVENTNINGER TIL ELITEN

 • Deltage i flest mulige fastlagte træningspas – både bold- og styrketræning.
 • Deltage i talentcentertræninger.
 • Repræsentere klubben til stævner som fx. Danish Beachvolley Tour eller World Touren.
 • Være et godt eksempel som eliteudøver med en disciplineret træning, som er målrettet og effektiv.
 • I samarbejde med træneren sætte mål for sæsonen.
 • Virke som ABC’s diplomater ved særlige lejligheder fx. i forbindelse med PR, sponsorer eller fondssøgning.
 • At eliteudøveren finder det naturligt at følge ESAA’s værdisæt Code of Conduct
 • At eliteudøvere ikke tager doping eller euforiserende stoffer.

UDVIKLING AF ELITEN

Elitespillerne er tilknyttet hold med hver sin udtagelsesprocedure. Holdene har trænere, der tilrettelægger træningsplanen med relevante færdigheder. Derudover samarbejder ABC med Volleyball Danmark om talentudvikling. Fokusområder og forventninger mellem Volleyball Danmark, ABC, elitespillere og trænere afstemmes gennem eliteudvalget i bestyrelsen.

Talentudvikling sker løbende i sæsonen og udtagelse kan ske løbende. Holdene træner i ABC 3-5 gange ugentligt, hvor fokus er udviklingen af den enkelte spiller og sammensatte makkerpar. Derudover samarbejdes med andre klubber om udveksling af elitespillere til fælles træninger og spil.

WORLD TOUR

Holdet er en ny satsning i 2022 i samarbejde med to nytilflyttede herre elitespillere med målsætning om at kvalificere sig til EM 2022 og OL 2024. Holdet

består af seks spillere, hvoraf kun to er faste. De fire resterende bidrager til holdets udvikling og har internationale ambitioner. Holdet kan deltage i Kraftcentertræninger som led i talentudviklingen. Formålet med et snævert hold er at udvikle, støtte og fastholde elitespillere i ABC. Holdet sammensættes løbende ud fra potentialet til at placere sig blandt de bedste på nationalt og internationalt niveau og ud fra opnåede resultater. Spillerne skal følge træningen regelmæssigt, målrettet og seriøst og have visionen, evnen og viljen rettet mod eliteidræt. Den enkelte spiller skal være motiveret for at investere tid og penge i træningen og stævner som fx Danish Beachvolley Tour eller Worldtouren.

ELITE TOUR

Holdene (herre og dame) består af ca seks spillere, som alle spiller på eller nærmer sig det højeste nationale niveau. Formålet med holdet er at udvikle og fastholde spillerne i klubben og sikre, de kan indfri deres sportslige potentiale nationalt og på sigt også internationalt. Spillerne har mulighed for at deltage i Kraftcentertræninger som led i talentudviklingen. Elitespillerne udtages ud fra potentialet til at placere sig blandt Danmarks bedste. Spillerne skal følge træningen regelmæssigt, målrettet og seriøst og have visionen, evnen og viljen rettet mod eliteidræt. Spillerne skal ville investere tid og penge i træning og stævner på Danish Beachvolley Tour. Udtagelse sker ud fra spillernes niveau, ambitioner, træningsiver og udviklingspotentiale.

ELITE POTENTIALE

Holdene (herre/dame) består af 8-12 talentfulde spillere med elitepotentiale. Vejen til Elite Tour er ikke lang, fordi trænerne på de to hold samarbejder. Hvis en spiller udvikler sig meget i løbet af sæsonen kan denne træne med Elite Tour. Formålet med holdet er at imødekomme talenters ambitioner om at forbedre sig med henblik på eliteniveau, skabe interesse for elitefokus og at holde typisk yngre dygtige spillere ved ilden. Udtagelse sker ud fra udviklingspotentiale og træningsmentalitet. Målet for mange af spillerne er på sigt at kunne spille med på Elite Tour holdet. Spillerne skal følge træningerne regelmæssigt, målrettet og seriøst. Spillerne skal ville investere tid og penge i træning og stævner på Danish Beachvolley Tour. Udtagelsen sker ud fra spillernes træningsiver, niveau, ambitioner og udviklingspotentiale.

ABC’S KULTUR

ABC ønsker, at eliteholdene er en del af klubben på lige fod med andre hold. ABC er båret af frivillige, og selvom det ikke er en pligt at bidrage med frivilligt arbejde, er det vigtigt – alt fra en dommertjans, ‘stand in’- træner, workshops, oplæg eller hjælp med baner. Det er en oplagt mulighed at deltage i sociale arrangementer i klubben for at møde øvrige medlemmer. ABC’s frivillige er samlet i Facebookgruppen ‘ABC – Frivillige’. Sociale events slås op på klubbens Facebookside.

Elitespillere er klubbens ansigt udadtil, når de deltager i turneringer. De repræsenterer ABC’s værdier og kultur. De har har taget skridtet videre indenfor beachvolley, hvilket inspirerer mange andre medlemmer. Deres historie og successer skaber interesse hos samarbejdspartnere og yngre spillere, hvorfor de opfordres til sætte det gode eksempel.

Vil du i kontakt med eliteholds-trænere?

Se info under holdbeskrivelserne i menuens ‘Træning og spil’